کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر رضا وارسته

2- دکتر علی احمدی

3- دکتر شهرام پاکرو

4- دکتر سینا طاهری

5- دکتر حمید اشرفی کیا

6- دکتر کیومرث نادری

7- دکتر علی کرم زاده

8- دکتر مریم سرمدیان

9- دکتر حسین نوری

10 - دکتر سعید سالاری

11- دکتر سامان نامی

12- دکتر شاهین ولی زاده